İktisada Giriş 2

 1. Bir ekonomide çalışıyor görünmelerine rağmen iş alanından çekilmeleri durumunda, üretimde hiçbir azalmanın olmadığı kişilerin oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Friksiyonel işsizlik
 3. B) Gizli işsizlik
 4. C) Yapısal işsizlik
 5. D) Mevsimsel işsizlik
 6. E) Konjonktürel işsizlik

İktisada Giriş 1

 1. Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
 2. A) Malın fiyatının pozitif değer alması
 3. B) Fiyatı sıfır iken bile talep edilen miktarın arz edilen miktardan fazla olması
 4. C) Malın bir firma tarafından arz edilmesi
 5. D) Fiyatı pozitif iken arzının talebinden büyük olması
 6. E) Malın talebinin sıfır olması