Entelektüel adaylarına öğütler
Efendim, malumunuz ulusça “Fetret Devri”nden sonra en hassas günlerden geçiyoruz. Her alanda kalite yerlerde sürünüyor, iki kelimeyi bir araya getirebilen, üstüne de mantıklı bir cümle kurabilen sayısı, bir insanın toplam parmaklarını zor geçiyor.

Kısaltmalar

AFE: Açılış Fiyatlı Emirler
BYF: Borsa Yatırım Fonu
CFI:Classification of Financial Instruments
DİBS: Devlet İç Borçlanma Senetleri
DvP: Takas işlemlerinde teslim karşılığı ödeme prensibi
e-CAS: Otomatik bilgilendirme sistemi
EFT: Elektronik Fon Transfer Sistemi

100 Soruda Merkez Bankacılığı Temel Görevler
1.Para politikası nedir?
2.Merkez Bankasının temel amacı nedir?
3.Merkez Bankasının temel görevleri nelerdir?
4.Merkez Bankasının temel yetkileri nelerdir?
5.Merkez Bankasının müşavirlik görevleri nelerdir? Bankanın hükûmetin mali ajanı ve haznedarı olması ne demektir?